Gün/Saat 08:00 - 08:45
Ders Saati: 1
09:00 - 09:45
Ders Saati: 1
10:00 - 10:45
Ders Saati: 1
11:00 - 11:45
Ders Saati: 1
12:00 - 12:45
Öğle Arası
13:00 - 14:45
Ders Saati: 2 Blok Ders
15:00 - 16:45
Ders Saati: 2 Blok Ders
17:00 - 18:45
Ders Saati: 2 Blok Ders
1.Gün DERS ADI: AÇILIŞ VE TANIŞMA (TEORİK)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Pervin ŞENOL
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Bilimsel Etkinlik, Eğitmenler Hakkında Genel Bilgilendirme, Tanıtım ve Tanışma. Çalışma programı, kapsamı hakkında bilgilendirme.
DERS ADI: İklim Değişikliği Hakkında Neler Biliyoruz? Farkındalık Düzey Tesbiti (TEORİK)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Pervin ŞENOL
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İklim değişikliği nedir? İklim değişikliğinin sebepleri nelerdir? İklim değişikliğinin etkileri nelerdir? İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için neler yapılabilir? İklim değişikliğinin etkileri bölgesel\kentsel planlama ile önlenebilir mi? gibi ana sorular çerçevesinde farkındalık düzeyi saptanması ve iklim değişikliğine giriş.
DERS ADI: İklim ve Bileşenleri Kavramsal Bir Giriş (TEORİK)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Mehmet TOPAY
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İklim, iklim sistemi ve bu sistemi oluşturan bileşenler, döngüler (su, azot, karbon v.b) ve ekolojik denge hakkında bilgilerin verilmesi.
DERS ADI: İklim Elemanları ve Dünya/Türkiye (TEORİK)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Mehmet TOPAY
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Dünyadaki ve Türkiye'deki sıcaklık, rüzgar, nem ve yağış faktörleri hakkında bilgiler, iklim bölgelendirmeleri anlatım.
ÖĞLE YEMEĞİ DERS ADI: İklim Değişikliği Tartışmaları ve İklim Değişikliği Senaryoları (TEORİK)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Erkan POLAT
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İklim değişikliği tartışmalarının, toplantılarının tarihsel süreçte ele alınışı ve farklı küresel sera gazı emisyonu öngörülerine dayanan iklim değişikliği senaryoları üzerine bilgilendirme.
DERS ADI: İklim Değişikliğinin Gözlenen ve Beklenen Küresel/Bölgesel/Kentsel Etkileri (TEORİK)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Erkan POLAT
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İklim değişikliğinin küresel/bölgesel/kentsel ölçekte önemi, geçmişten günümüze ortaya çıkan etkileri ve gelecek senaryolar hakkında bilgilerin aktarılması.
DERS ADI: "Havanın Nesi Var" Belgeselinin İzlenmesi (UYGULAMA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Pervin ŞENOL
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İ"Havanın Nesi Var" belgeseli ile hava durumunda yaşanan değişkenlerin neye bağlı olarak farklılık gösterdiğini ve havanın alışılmışın dışına çıkmasına sebep olan nedenlerin neler olduğu üzerine durulmaktadır. Belgesel izlenerek katılımcılarla birlikte değerlendirme yapılması.
2.Gün DERS ADI: İnsan Doğa İlişkisi ve İklim Değişikliğine Kuramsal Bir Bakış (TEORİK)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Pervin ŞENOL

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Kuramsal yaklaşımlar, insan doğa ilişkisine bakış, insan doğa ilişkisinin değişimi, yerleşmeler-sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ilişkisi."
DERS ADI: İklim Değişikliği ve Biyoiklimsel Konfor (TEORİK)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Mehmet TOPAY

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İklim değişikliği ile ortaya çıkan sorunların biyoiklimsel konfor açısından değerlendirilmeleri."
ÖĞLE YEMEĞİ DERS ADI: Ekosistem, Ekolojik Ayakizi, Biyokapasite Kavramları ve İlgili Konular(TEORİK)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN"

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Ekosistem tanımı, türleri, nüfus ve ekonominin ekosistemler üzerindeki etkileri, ekolojik ayakizi-biyokapasite kavramları ve aralarındaki ilişkilerin farklı senaryolar kapsamında incelenmesi, dünya limit aşım günü kavramı ve tek dünya yaklaşımının açıklanması
DERS ADI: İklim Değişikliğinin Ekonomisi: Eko-Ekonomi ve Yeşil Ekonomi Yaklaşımları

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN"

DERS KONUSU, İÇERİĞİ:İklim değişikliğine dayanıklı, sürdürülebilir gelişmeyi sağlamada ekolojik temelli ekonomik sistemlerin yapısı ve gerekleri, bu kapsamda eko-ekonomi ve yeşil ekonomi yaklaşımları ile bunların birey-hanehalkından başlayan ve yerleşimleri de kapsayan farklı ölçeklerdeki yansımaları
DERS ADI: İklim Değişikliği ile İlgili Belgesel İzleme ve Tartışma (UYGULAMA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Nicel SAYGIN "

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İklim değişikliğinin küresel boyutta etkileri üzerine ""Yuva"" v.b gibi belgesel izleme ve değerlendirme."
3.Gün DERS ADI: İklim Değişikliğinde Azaltım Politikalarının Bölgesel\Kentsel Planlama ve Tasarım Süreçlerinde Ele Alınışı (TEORİK)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Nicel SAYGIN

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İklim değişikliğine karşı azaltım politikalarının açıklanması ve bölgesel\kentsel planlama ve tasarım süreçlerinde nasıl kullanılması gerektiği hakkında anlatımların yapılması.
DERS ADI: İklim Değişikliğinde Uyum Politikalarının Bölgesel\Kentsel Planlama ve Tasarım Süreçlerinde Ele Alınışı (TEORİK)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Nicel SAYGIN

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İklim değişikliğine karşı uyum politikalarının açıklanması ve bölgesel\kentsel planlama ve tasarım süreçlerinde nasıl kullanılması gerektiği hakkında anlatımların yapılması.
DERS ADI: İklim Değişikliğine karşı Stratejik Mekansal Yaklaşımlar (TEORİK)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Erkan POLAT

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Türkiye’de planlama anlayışının iklim değişikliği etkilerine adaptasyonu için geliştirilmesi ve gereken yaklaşımlar ve çalışmalar hakkında bilgilendirme. Dünyada ve Türkiye’de yapılan örnek planlar ve tasarım çalışmaları üzerinden iklim merkezli planlama analizi yapılarak, iklim bileşenlerinin Türkiye’deki planlama pratiğine sektörel ve alan kullanımlarını da içerecek şekilde nasıl yansıtıldığı ve yansıtılacağı üzerine değerlendirmelerin yapılması.
ÖĞLE YEMEĞİ DERS ADI: İklim ve Ekoloji Merkezli Planlama Anlayışına Doğru (TEORİK)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Nicel SAYGIN

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İklim Dostu; Karbon Sıfır Kentleri, Yeşilkent, C40 Kentleri, Agro Kentleri, Yeşil altyapılar vd. hakkında bilgilerin verilmesi.
DERS ADI: Beyin Fırtınası ve Karar Ağacı Tekniği ile Analiz (UYGULAMA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Mehmet TOPAY

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Gruplar oluşturularak,iklim değişikliği karşısında örnek alanda öneri senaryoları doğrultusunda beyin fırtınası ve karar ağacı tekniği kullanılarak detaylı çözüm önerilerinin geliştirmesi.
DERS ADI: Ekolojik Ayakizi Hesaplamaları ve Örnek Alan Çalışmaları(UYGULAMA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İçerik : Yapı ve ada (veya yerleşke vb. tanımlı bir alan) bazında ekolojik ayakizi nasıl hesaplanır? Bunun kent bütünündeki ya da bir alt bölgesindeki karşılığı ne nedir? Uygulama için: Yapı olarak Falez Uygulama Otelinin ayakizinin hesaplanması. Ada bazında ise otelin içinde yer aldığı yapı adasında tüm yapıların (alan kullanımlarının) tek tek ekolojik ayakizi hesabından sonra sonuçların toplanarak toplam ayakizinin hesaplanması.
4.Gün DERS ADI: Antalya/Konyaaltı'nda İklim Değişikliği Etki Analizi ve Gözlemler 1 (UYGULAMA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Pervin ŞENOL

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Senaryolara göre Antalya Konyaaltı'nda İklim değişikliğinden etkilenebilecek alanların analiz edilmesi ve şematize edilerek değerlendirilmesi.
DERS ADI: Antalya/Konyaaltı'nda İklim Değişikliği Etki Analizi ve Gözlemler 2 (UYGULAMA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Mehmet TOPAY

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Senaryolara göre Antalya Konyaaltı'nda İklim değişikliğinden etkilenebilecek alanların analiz edilmesi ve şematize edilerek değerlendirilmesi.
ÖĞLE YEMEĞİ DERS ADI: Antalya/Konyaaltı'nda İklim Değişikliğinden Etkilenebilecek Alanların Analizi (UYGULAMA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Erkan POLAT

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Etkilenebilecek alanlara dair analiz çalışmalarının yapılması.
DERS ADI: Antalya/Konyaaltı'nda İklim Değişikliğine Karşı Planlama disiplini ile alınabilecek Uyum ve Azaltım Seçenekleri Üzerine Öneriler (UYGULAMA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Senaryolara göre Antalya Konyaaltı'nda İklim değişikliğinden etkilenebilecek alanlara dair uyum/azaltım stratejilerinin gruplar içinde tartışılması.
DERS ADI: Çalışma Gruplarının Yaptığı Analiz ve Önerilerinin Sunulması ve Değerlendirme (UYGULAMA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Nicel SAYGIN

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Senaryolara göre Antalya Konyaaltı'nda İklim değişikliğinden etkilenebilecek alanların analizi ve bu etkilere karşı alınabilecek önerilerin tüm gruplar tarafından sunulması ve değerlendirilmesi.
5.Gün DERS ADI: İklim Değişikliği Hakkında Toplumsal Duyarlılığın Arttırılması 1 (UYGULAMA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Katılımcılara verilen teorik ve uygulamalı dersler sonucunda katılımcıların açık mekanda oluşturdukları İklim Değişikliğini Duydunuz Mu? yazılı sloganlar ile topluma bilgi vermesi ve duyarlılığın arttırılmasında katkıda bulunması.
DERS ADI: İklim Değişikliği Hakkında Toplumsal Duyarlılığın Arttırılması 2 (UYGULAMA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Mehmet TOPAY

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Katılımcılara verilen teorik ve uygulamalı dersler sonucunda katılımcıların açık mekanda oluşturdukları İklim Değişikliğini Duydunuz Mu? yazılı sloganlar ile topluma bilgi vermesi ve duyarlılığın arttırılmasında katkıda bulunması.
ÖĞLE YEMEĞİ DERS ADI: İklim Değişikliğine Duyarlılık İçin Katılımcı Bir Planlama Deneyimi Geleceği Birlikte Çizelim 1 (UYGULAMA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Pervin ŞENOL

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Antalya/Konyaaltı'nda İklim Değişikliğinden Etkilenebilecek Alanların açık mekanda haritaya yansıtılarak toplumun bu alanların nasıl etkileceğini görmesi, bireysel olarak ve toplum olarak katılımcı bir süreçte iklim değişikliği karşısında neler yapılabileceğine dair fikir geliştirilmesi için tartışma ortamı oluşturulması.
DERS ADI: İklim Değişikliğine Duyarlılık İçin Katılımcı Bir Planlama Deneyimi Geleceği Birlikte Çizelim 2 (UYGULAMA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Antalya/Konyaaltı'nda İklim Değişikliğinden Etkilenebilecek Alanların açık mekanda haritaya yansıtılarak toplumun bu alanların nasıl etkileceğini görmesi, bireysel olarak ve toplum olarak katılımcı bir süreçte iklim değişikliği karşısında neler yapılabileceğine dair fikir geliştirilmesi için tartışma ortamı oluşturulması.
DERS ADI: İklim Değişikliğine Duyarlılık İçin Katılımcı Bir Planlama Deneyimi Geleceği Birlikte Çizelim 3 (UYGULAMA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Nicel SAYGIN

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Antalya/Konyaaltı'nda İklim Değişikliğinden Etkilenebilecek Alanların açık mekanda haritaya yansıtılarak toplumun bu alanların nasıl etkileceğini görmesi, bireysel olarak ve toplum olarak katılımcı bir süreçte iklim değişikliği karşısında neler yapılabileceğine dair fikir geliştirilmesi için tartışma ortamı oluşturulması.
6.Gün DERS ADI: Katılımcılar Tarafından Sergi Oluşturulması\Düzenlenmesi(UYGULAMA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Erkan POLAT

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Toplumsal farkındalığın arttırılması, katma değer yaratılarak yaygın etkinin arttırılması amaçlarıyla iklim değişikliği duyarlılığına davet,sergi ve etkinliğinin düzenlenmesi. Katılımcı çalışmalarından oluşan serginin görünür ve birçok kişinin izleyebileceği bir alanda açılması.
ÖĞLE YEMEĞİ DERS ADI: Katılımcı Çalışmalarının Sergide Sunulması (UYGULAMA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Nicel SAYGIN

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Katılımcıların bilimsel etkinlik sürecinde yaptıkları çalışmalarının sergilenmesi,aktarımının yapılması.
DERS ADI: Anket ve Röportaj Teknikleri, Projenin Değerlendirilmesi, Dilek ve Öneriler (UYGULAMA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Mehmet TOPAY

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Katılımcılardan Bilimsel Etkinliğimiz konusundaki fikirlerine yer verildiği anket, röportaj çalışmaları.
DERS ADI: KAPANIŞ KONUŞMASI(TEORİK)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Pervin ŞENOL

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Bilimsel Etkinliğin son dersinde eğiticiler ve katılımcılarla beraber kapanış konuşmasının yapılması.
Back To Top Afişi Gör